Ingen tar ansvar i svensk statsförvaltning

Regeringskansliet och de statliga myndigheterna har utvecklats till vad Gunnar Myrdal kallade för “the soft state”, den fluffiga staten. Det är grundorsaken till handlingsförlamningen både inför plötsliga kriser som Tsunamin och Corona, men också de långsamt krypande katastroferna som bostadsbristen, integrationen, sjukvårdsköerna, eller dalande skolresultat.

Läs hela artikeln här.