Julmaten skulle kunna vara 2 000 kronor billigare

I en ny rapport analyseras orsakerna till prisökningar på livsmedel. En slutsats är att svenska livsmedelspriser i butik inte har ökat snabbare än EU-snittet. Detta trots kronförsvagningen som höjt importpriser och trots att producentpriser för svenska livsmedel ökat snabbare än i EU. 

Därtill visar analysen har prishöjningar för livsmedel i butik utfallit lägre än vad som hade motiverats av höjda kostnader. Detta bekräftas också av SCB:s redovisning av en fallande nettomarginal för livsmedelshandeln. Så blir det även om dagligvaruhandelns grossistverksamhet räknas in i livsmedelshandeln.

Läs rapporten här

Läs debattartikeln i Dagens Industri här