Värdeskapande styrning i sjukvården kan återupprätta läkares inflytande

Många läkare är missnöjda med utvecklingen inom sjukvården. De anser att de har förlorat inflytande och att fel yrkesgrupper styr vården. Å andra sidan har vården förbättrats, och forskningslitteraturen ger inget stöd för en återgång till ett rent professionsvälde. I Läkartidningen beskriver Jörgen Nordenström och Stefan Fölster hur vägen framåt kan se ut.

Läs artikeln i Läkartidningen här.