Tillväxten kraftigt underskattad

Levnadsstandarden i Sverige och i många andra länder förbättras väsentligt snabbare än vad officiell statistik ger sken av. Framtidsutsikterna är därför ljusare än de flesta unga verkar tro, klimatomställningen inräknad. Det är slutsatsen av senare års forskning och nya beräkningar i en rapport som publiceras idag, finansierad av Vinnova. Resultaten har stor betydelse för tillväxt- och klimatpolitiken samt för välfärden och rättvisepolitiken. 

Rapporten publiceras av Better Future Economics och är skriven av Andrej Litwin och Stefan Fölster. En debattartikel i Dagens Industri finns här.