Mycket lönsamt med åtgärder i stadsdelar med utanförskap

En mängd kommissioner, lokala projekt och skatte- och bidragsändringar har inte räckt för att bryta trenden med fler stadsdelar där fler lever i olika former av utanförskap. Ändå visar ny forskning att ett samlat grepp vore mycket lönsamt och har goda utsikter att bli framgångsrik. Särskilt fokus måste då ligga på uppväxtvillkoren för de yngre barnen. I en ny rapport och debattartikel i Dagens Nyheter visas på forskningen, internationella framgångsexempel och möjliga lösningar i Sverige.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter här.

Läs hela rapporten här.